annons

Löfbergs och andra i Hagainitiativet minskar utsläppen
Foto: Löfbergs

Nästan alla medlemmar i Hagainitiativet minskar utsläppen

Hagainitiativet har presenterat sitt klimatbokslut för året 2019. Det visar att 11 av 12 medlemsföretag nått klimatmålet till 2020, vilket är ett år snabbare än planerat.

Hagainitiativet har presenterat sitt klimatbokslut för året 2019. Det visar att 11 av 12 medlemsföretag nått klimatmålet till 2020, vilket är ett år snabbare än planerat.

Löfbergs är ett av företagen som nått målet. Sammantaget har Hagainitiativets företag minskat sina egna utsläpp med 1,5 miljoner ton CO₂e sedan de började mäta.

– Efter tio år med tydliga klimatmål och årlig rapportering ser vi tydliga affärsmässiga fördelar med ett aktivt klimatarbete. Det är positivt för finansieringen och för att attrahera den allra bästa arbetskraften, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

Under 2019 minskade Hagainitiativets medlemsföretag de direkta utsläppen av växthusgaser med 22 procent, motsvarande 700 000 ton, jämfört med föregående år. Minskningen kan härledas till avveckling av fossil el- och värmeproduktion, driftstopp, effektiviseringar i transporter och egna processer.

Löfbergs mål var att minska de egna utsläppen av växthusgaser med 40 procent innan år 2020, men Löfbergs är alltså i mål redan nu. Hagainitiativets klimatbokslut visar att Löfbergs minskat utsläppen med 50 procent per producerat ton kaffe jämfört med basåret 2005.

– En milstolpe som visar hur viktigt det är att sätta konkreta mål för hållbarhetsarbetet. Nu blickar vi framåt och siktar bland annat på en helt fossilfri produktion och att bara använda förnybart eller återvunnet material i våra förpackningar, säger Eva Eriksson, kvalitets- och hållbarhetsdirektör på Löfbergs.

Kort om Hagainitiativet
Hagainitiativet är ett företagsnätverk som jobbar med att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Hagainitiativets klimatmål är att minska utsläppen med 40 procent till 2020 och vara fossilfria i sina egna verksamheter till 2030. I Hagainitiativet ingår Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, HKScan, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi och Sveaskog.

relaterat

annons

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra, anmäl dig till nyhetsbrevet nedan!

annons

  • Skny Btch

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du våra allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy.