annons

1595492932201950512665823642093-01

Hållbarhetsplan ”Från druva till glas” visar starka resultat

Klimatomställningen och certifieringstakten för vinimportören och dess producenter går snabbare än förväntat.

Klimatomställningen och certifieringstakten för vinimportören och dess producenter går snabbare än förväntat.

Redan ett år efter lanseringen av strategin ”Från druva till glas” har Vingruppens utsläpp från transporter minskat med 14 procent, andelen certifierade produkter ökat med 25 procent och andelen klimatsmarta förpackningar ligger nu på 72 procent.

– Det är betydligt snabbare än planerat och visar på starka trender inom vinindustrin, samt att vår heltäckande hållbarhetsstrategi fungerar, säger Svante Selling, vd på Vingruppen i Norden.

Sammantaget har Vingruppen minskat sitt utsläpp av koldioxid med 1 847 430 kg sedan basåret 2018 vilket är en utsläppsminskning på åtta procent per såld liter dryck.

Utsläppstrenden under det första året är mycket positiv. Viktiga resultat syns i transportkedjan där Vingruppen minskat utsläppen markant. Denna minskning kan spåras till ökad användning av tåg och fossilfria bränslen i vägtransporter.

– Det är resultatet av ett fokuserat och nära samarbete med våra logistikpartners tillsammans med mod att våga testa nya hållbara lösningar, säger Åsa Lindahl, logistikchef på Vingruppen.

Ett framgångsrikt samarbete har inletts med ett av de första åkerierna i Sverige som kör lastbilar som drivs med flytande biogas. Det bidrar till att Vingruppen år 2019 hade 22 procent fossilfritt i transportkedjan.

Utmaningarna i transportkedjan gäller sträckor där utbudet på fossilfria drivmedel är svagt och båttransporterna där innovationstakten sker i låg takt. Detsamma gäller distributionen i Sverige som står för sex procent av Vingruppens totala utsläpp.

– Det är många som efterfrågar fossilfritt och nu behöver vi tillsammans arbeta för att öka utbudet, säger Åsa Lindahl, logistikchef på Vingruppen

På den positiva sidan hittar vi även klimatsmarta förpackningar och certifierade produkter.

– Det börjar lossna nu och fler producenter konverterar till lättviktsglas och nya tetra-produkter är på väg in. Tradition är en av anledningarna till att det går trögare i vinbranschen än på matsidan med nya förpackningstyper och material av icke-fossil råvara. Förpackningar är den största klimatutmaningen i vår bransch, berättar Kim Forsberg, hållbarhetsansvarig på Vingruppen.

– Flera av våra stora producenter arbetar ekologiskt och biodynamiskt och har gjort det i flera år, men nu ansluter sig också våra större konventionella producenter till certifieringssystem för hållbar odling och produktion. Det är en mycket positiv utveckling som gynnar våra hållbara affärer både idag och imorgon, säger Svante Selling, vd på Vingruppen i Norden.

55 procent av Vingruppens sålda volym 2019 var certifierad, vilket innefattar ekologisk, biodynamisk, etisk och hållbar odling och produktion. Tillsammans bidrar certifieringarna till biologisk mångfald, hälsa och goda arbetsvillkor.

Vingruppens vision är att vara en förebild för hållbar och jämställd tillväxt vilket vägs in när beslut fattas, både i det dagliga arbetet och långsiktiga affärsverksamheten.

– Varje beslut ska motiveras av våra långsiktiga hållbarhetsmål; Hållbar produktion och odling, hållbar konsumtion, hållbart klimat och hållbar arbetsplats, säger Svante Selling, vd på Vingruppen och fortsätter:

– Vi är övertygade om att hållbarhet och inkluderande är grundstenar för en framgångsrik arbetsplats. Hos Vingruppen har vi en jämn fördelning mellan kvinnor och män i ledande positioner vilket jag är mycket stolt över och vill vårda. Som jämförelse med branschen där endast 24 procent av styrelserna består av kvinnor.

Från druva till glas – Vingruppens hållbarhetsplan 2030

Vingruppens målsättning till 2030 är att bli en klimatpositiv verksamhet och en förebild för hållbar och jämställd tillväxt. Genom sin strategi ”Från druva till glas”, som bygger på FN:s Globala hållbarhetsmål, arbetar Vingruppen i fyra resultatområden som även är företagets långsiktiga mål; Hållbar produktion och odling, Hållbar konsumtion, Hållbart klimat och Hållbar arbetsplats.

relaterat

annons

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra, anmäl dig till nyhetsbrevet nedan!

annons

  • Skny Btch

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du våra allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy.