annons

15957494940466768455259871601598-01

Fortsatt tillväxt för koncernen i en omvälvande tid

Livsmedelskoncernen fortsätter att prestera och växa mer än marknaden.

Livsmedelskoncernen fortsätter att prestera och växa mer än marknaden.

Den mycket starka utvecklingen inom delar av Axfoods verksamhet, där Willysbutikernas accelererade tillväxttakt är särskilt utmärkande, har kompenserat för de delar av verksamheten som påverkats kraftigt negativt av coronapandemin. Trots dessa utmaningar summerar Axfood ett kvartal med stark tillväxt och bibehållen lönsamhet.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2020:

– Under andra kvartalet rapporterar Axfood en ökad försäljning och växte återigen snabbare än marknaden med en butiksomsättningstillväxt om 8,3 procent. En mycket stark jämförbar tillväxt för Willysbutikerna, som i en tid av stor ekonomisk osäkerhet gynnas av att ha positionen som Sveriges ledande lågpriskedja, kompenserade för de delar av verksamheten som påverkats negativt under pandemin. Vi har under kvartalet fortsatt jobba hårt för att växla upp vårt digitala erbjudande och arbetssätt vilket bidragit till att vi även i e-handeln fortsätter växa snabbare än marknaden med en tillväxt om hela 128 procent. Pandemin har inneburit att allt fler e-handlar och vi ser en stadig tillströmning av kunder, inte minst bland äldre konsumenter. Samtidigt som vi lagt mycket kraft vid att möta upp mot nya behov och beteenden har vi under kvartalet fortsatt arbeta med hållbarhetsfrågorna och med att ta steg i att utveckla vår verksamhet för framtiden.

Sammanfattning av andra kvartalet

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 13 570 Mkr (13 038), en ökning med 4,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 605 Mkr (601), en ökning med 0,7 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (4,6).
  • Periodens resultat uppgick till 446 Mkr (429) och resultatet per aktie före utspädning till 2,22 kr (2,01).
  • Kvartalet präglades av ett ändrat köpbeteende hos konsumenterna som en följd av spridningen av coronaviruset, Covid-19. En ökad konsumtion av mat i hemmen påverkade försäljningstillväxten positivt. Vissa verksamheter med exponering mot café och restaurang och gränshandeln samt i flödeslägen där kundtillströmningen minskat markant påverkades dock negativt.
  • För att säkra bolagets åtagande gällande villkorade matchnings- och prestationsaktier enligt LTIP 2020 har Axfood återköpt 258 000 aktier för totalt 53 Mkr under kvartalet.

Sammanfattning av första halvåret

  • Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 26 636 Mkr (24 969), en ökning med 6,7 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 148 Mkr (1 086), en ökning med 5,7 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 procent (4,4).
  • Periodens resultat uppgick till 848 Mkr (783) och resultatet per aktie före utspädning till 4,15 kr (3,69).

relaterat

annons

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra, anmäl dig till nyhetsbrevet nedan!

annons

  • Skny Btch

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du våra allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy.