annons

Åtta av tio svenskar positiva till gårdsförsäljning av alkohol
Foto: Norrtelje Brenneri

Åtta av tio positiva till gårdsförsäljning

Åtta av tio svenskar är positiva till gårdsförsäljning av alkohol under förutsättning att Systembolagets monopol bevaras.

Åtta av tio svenskar är positiva till gårdsförsäljning av alkohol under förutsättning att Systembolagets monopol bevaras.

De främsta motiven är att man vill stödja lokala företag och att köpa närproducerat. Bara en av tio svenskar är emot gårdsförsäljning.
Det framgår av en undersökning gjord av Axiom Insight på uppdrag av LRF Lokal Mat & Dryck, Föreningen Svenskt Vin och Sveriges Producenter av Alkoholdrycker, SPA.

Undersökningen genomfördes den 11 november – innan regeringen meddelade att en utredning tillsatts för att undersöka förutsättningarna att införa gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Totalt har 1002 svenskar i åldern 20-80 år, besvarat en webenkät med frågor. Urvalet är representativt avseende kön, ålder och bostadsort.

Av de tillfrågade svarar 80 procent att de vill att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska tillåtas under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol bevaras. Endast 11 procent av de tillfrågade säger nej. Resterande 9 procent svarar vet ej.

– Resultatet visar att det finns ett stort stöd bland svenskarna för att utveckla och stötta de gröna näringarna och bidra till företagsamheten både i stad och på land. Gårdsförsäljning av alkohol skulle både skapa sysselsättning och stärka Sverige som besöksdestination, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Lokal mat och dryck.

Män är mer positiva till gårdsförsäljning. Hela 86 procent svarar ja om Systembolagets monopol kan bevaras. Motsvarande siffa för kvinnor är 74 procent. Framför allt är osäkerheten större bland kvinnor, 13 procent svarar vet ej mot endast 4 procent av männen. 13 procent av kvinnorna och 10 procent av männen säger nej till gårdsförsäljning.

Andelen som är positiva till gårdsförsäljning är i stort sett lika stor oavsett ålder – mellan 78 och 81 procent. Störst andel som säger nej finns i åldersgruppen 40-49 år, 14 procent.

Mest positiva till gårdsförsäljning är boende i Sydsverige. 89 procent säger ja till gårdsförsäljning under förutsättning att Systembolagets monopol bevaras, följt av norra Mellansverige 84 procent, Småland inklusive Öland och Gotland samt Västsverige vardera 81 procent.

De tillfrågade har även fått svara på frågan vad de anser är de främsta fördelarna med gårdsförsäljning. 69 procent svarar att det viktigaste motivet är stödja lokala företagare och 63 procent att köpa lokalproducerat.

– Det är oerhört glädjande att det finns ett sådant tydligt stöd för att vi mindre producenter också ska få kunna sälja våra produkter direkt på gården. Intresset för lokala produkter som är hantverksmässigt framställda har blivit allt tydligare de senaste åren och märks hos de många besökarna som kommer till oss, säger Kristina Anerfält Jansson, grundare av Norrtelje Brenneri.

Enkätresultatet i siffror
Frågorna besvarades av 1002 svenskar i åldern 20-80 år

Tycker du att gårdsförsäljning ska tillåtas?

Ja, tillåt gårdsförsäljning47%
Ja, tillåt gårdsförsäljning under förutsättning att Systembolagets monopol bevaras33%
Nej, jag är emot gårdsförsäljning11%
Vet ej9%
ManKvinna
Ja, tillåt gårdsförsäljning53%40%
Ja, tillåt gårdsförsäljning under förutsättning att Systembolagets monopol bevaras33%34%
Nej, jag är emot gårdsförsäljning10%13%
Vet ej4%13%

Vad skulle de främsta fördelarna med gårdsförsäljning?

Stödja lokala företagare69%
Köpa närproducerat63%
Köpa lokala specifika produkter52%
Stödja ett hantverk51%
Lära sig mer om produkten och dess ursprung30%
Få en upplevelse28%
Få med sig en souvenir13%
Politiskt ställningstagande9%
Vet ej/Vill ej uppge4%

Källa: Axiom Insight

relaterat

annons

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra, anmäl dig till nyhetsbrevet nedan!

annons

  • Skny Btch

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du våra allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy.