annons

Det röda köttet Hälsa eller Ohälsa?

►I oktober kom en rapport från WHO-organet IARC som skakade om Matsverige. En sammanställning av flera omfattande studier visade att köttkonsumtion orsakar cancer.
Rapporten har vållat starka reaktioner. I rubriker jämställdes korvätande med rökning. En reaktion kom från matkasseföretaget Middagsfrid som plockade bort alla charkprodukter ur sina kassar. Mattrender ville reda ut hur det egentligen ligger till och resultatet utmynnar i något som sägs vara typiskt svenskt: Lagom är bäst.
 
Det IARC nu släppt är en förhandsinformation av en rapport som kommer att presenteras i sin helhet senare i år.
Den bygger på att 22 forskare från tio länder analyserat över 800 studier av olika sjukdomsförlopp.Enligt rapporten ökar risken för att drabbas av cancer med 18 procent om du äter 50 gram processat kött varje dag.Det samband man ser är framförallt att hög konsumtionen ökar risken för de två cancerformerna tjocktarmcancer och ändtarmscancer.
I rapporten klassas rött kött som troligt cancerframkallande medan charkprodukterna listas som cancerframkallande.
– Man ska komma ihåg att det handlar om att av de som drabbas av tjock-eller ändtarmscancer så kan 18 procent härledas till det. Det finns de som uppfattat det som att det gäller cancer överhuvudtaget, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket.
Verket har en rekommendation om att man inte bör äta mer än 500 gram rött i veckan, och då ska en mindre del vara charkprodukter.
I nuläget ser han inte att de rekommendationerna behöver ändras. Rickard Bjerselius påpekar att det är det vardagliga ätandet, att man får i sig för mycket varje dag som är det farliga.
– Om man grillar en del på sommaren, äter lite extra till jul spelar inte så stor roll. Det är inte det som är det farliga, säger han.
Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen, KCF, tycker inte heller att det egentligen kommit fram något nytt.Magnus Därth Verkställande Direktö KFC
– Nej, vi har tagit till oss Livsmedelsverkets rekommendationer och arbetar efter dem. Det här är en sammanställning av studier vars resultat varit kända sedan tidigare.
Han tycker att reaktionerna blev lite väl alarmistiska till att börja med.
– När man likställer korv med cigaretter så förbättrar man inte direkt köttbranschens image. Jag tror att det finns en fara i att rapporteringen inte är trovärdig.
Konsumenterna slutar lyssna.
Marie Forshufvud på Svenskt Kött är också inne på liknande tankegångar.
– Vi har samma inställning nu som tidigare och som vi har haft under lång tid. Ät balanserat och varierat. Ät mycket grönt och rör på dig. Då kan du lugnt äta kött och Maria Forshufvud, VD på Svenskt Köttcharkprodukter också i framtiden. Det finns ju många näringsämnen i kött och en sak som ofta glöms bort är att charkprodukterna är ett sätt att ta tillvara hela djuret, säger hon.
Både Därth och Forshufvud ser gärna mer forskning kring köttets hälsoeffekter.
– Jag tycker att det är anmärkningsvärt och märkligt att man inte dyker ner mer på mekanismerna bakom. Jag vill se en vidareutveckling där man förklarar vad som orsakar det här sambandet. Det är dags att ta det på allvar nu. Vi har många duktiga charkuterister i det här landet som arbetar för att göra förbättringar, tycker Marie Forshufvud.
Också Därth hoppas på att rapporten ska leda till mer forskning.
– Det finns många teorier men ingen enskild mekanism. Vi jobbar hårt med att på olika sätt få våra produkter mer hälsosamma. Det kan exempelvis handla om att rena röken som vi arbetar mycket med nu. Så om vi via mer forskning kan få fram mer om hur vi ska få våra produkter mer hälsosamma så är det en bra effekt av detta, säger Magnus Därth.
Även om många tycks anse att det egentligen inte har presenterats några nyheter och att Livsmedelsverkets rekommendationer står sig så har ändå IARC:s rapport vållat starka reaktioner.
Middagsfrid har exempelvis beslutat sig för att inte ha några som helst charkvaror i sina matkassar.
– Vi tycker att Livsmedelsverket varit luddiga i sina rekommendationer, så vi väljer försiktighetsprincipen och utesluter det, säger grundaren Kicki Theander.
Larmet har också vållat kraftfulla motreaktioner på sina håll runt om i världen.
North American Meat Instititute anklagar WHO för att ha förvrängt data för att få fram ett specifikt resultat och att de ignorerar en lång rad rapporter som visar att det
saknas samband mellan kött och cancer. Från universitetet i nederländska Maastricht anser molekylärepidemiologen Matty Weijenberg att rött kött också innehåller viktiga vitaminer,
och att det inte finns anledning att sluta äta kött– men däremot att äta varierat och med måtta.
Livsmedelsforskaren Martijn Katan vid Vrije Universitet i Amsterdam påpekar att oskyddat sex är mycket farligare.
En dansk cancerbekämpningsorganisation har kommit fram till att endast 86 personer kommer att dö ”köttdöden” per år i Danmark.
Tysklands jordbruksminister Christian Schmidt menar att det inte finns någon anledning att sluta äta bratwurst.
Den norska kött- och livsmedelskoncernen Nortura konstaterar i ett pressmeddelande: ”I de flesta studier rapporteras det att de som äter mycket rött kött och köttprodukter väger mer,
är mindrefysiskt aktiva, äter mindre fibrer, fruktoch grönsaker än de som äter lite kött.
De är också oftare rökare och har en högre alkoholkonsumtion”,Även om samband kan konstateras så vet man alltså inte exakt vad somutlöser cancern.
Enligt Rickard Bjerselius har man i de stora studierna ändå försökt räkna bort andra riskfaktorer som livsstil, rökning, alkoholintag och så vidare.
– Men exakt vilka cancerframkallande ämnen och vilka kombinationer som ökar risken för de här cancerformerna vet man inte. Det finns 7-8 riskfaktorer som är riskklassade var och en för sig, säger han.
När den här typen av larm kommer så tycks det ha begränsad betydelse  vad som egentligen sägs eller skrivs.
Mycket handlar om psykologi, hur konsumenterna påverkas av det man hör och ser. Och då är frågan hur den senaste rapporten kommer att påverka försäljningen av kött i Sverige?
Inte särskilt mycket tror exempelvis Jordbruksverket.
– Köttlarm och livsmedelslarm har ofta en väldigt snabb men övergående effekt. Hästköttskandalen exempelvis fick ingen effekt alls utan konsumtionen fortsatte att stiga.
Larmet om galna ko-sjukan för 15 år sedan fick en väldigt tydlig effekt i många EU-länder men inte i Sverige.
Konsumtionen ökade dock i de andra länderna också eftersom motåtgärder sattes in, säger Åsa Lannhard Öberg i en intervju i SRJönköping.
Inte heller Magnus Därth tror att försäljningen kommer att påverkas så mycket.
– Efter den första hetsen lugnade det ner sig betydligt och blev inte så dramatiskt.
Marie Forshufvud vill inte uttala sig i frågan.
– Nej, jag vet inte tillräckligt mycket om det nu, säger hon.
Det stora problemet handlar om att vi helt enkelt äter för mycket rött kött. 72 procent av männen och 42 procent av kvinnorna äter varje vecka mer än Livsmedelsverkets rekommendationer.
En undersökning från Sifo på uppdrag av Viktväktarna som gjordes innan IARC-rapporten visar att var fjärde svensk äter charkvaror flera gånger i veckan.
Två procent äter varje dag, 28 procent några dagar i veckan och 28 procent några gånger i månaden. Och det är alltså mycket tydligt att det är fler män än kvinnor som äter chark regelbundet, kanske lite mer överraskande att det är fler yngre än äldre som gör det.
– Det är nog ingen tvekan om att många borde se över sin konsumtion. Och det handlar om det vanliga. Ät mer varierad kost, mer grönsaker och rör på dig.
Enkla budskap men svåra att ta till sig för individen, säger Rickard Bjerselius.
Det är faktorer som man är rörande överens om i livsmedelsbranschen.
– Det finns många hälsovinster med kött men äter man mer än 500 gram i veckan så bör man se över det, säger Magnus Därth.
Intressant att notera är att det inte finns någon uppgift om att närodlat, god djurhållning och ekologi egentligen har någon påverkan i det här sammanhanget.
– Nu har inte studierna gått in specifikt och frågat om sådant. Kanske kan det komma studier som visar något annat men idag kan man inte påstå att det är någon skillnad när det gäller den ökade
risken för tjock-och ändtarmscancer. Det finns trots allt en chans eller risk att Livsmedelverkets rekommendationer kommer att ändras.
– När rapporten presenteras i sin helhet kommer vi att gå igenom den noggrant och se om det finns någon anledning att se över de rekommendationerna. Men i slutet av dagen, efter alla larm och motlarm, så handlar det om det vanliga: Ät mer grönt, Ät varierad kost. Minska köttkonsumtionen om de ätermer än 500 gram i veckan. Börja motionera.
Satsa på Lagom med andra ord. 
 
SAGT OM KÖTT
”Att äta mindre rött kött är bra för både hälsan och miljön. Det finns mycket forskning som visar samband mellan ett intag av rött kött och cancer, till exempel. Att äta rött kött två gånger
i veckan, runt 300 gram, är en bra nivå. Då borde charkuterier vara en mindre del eftersom de innehåller mycket salt och verkar vara sämre för hälsan.
Att äta mycket rött kött kan leda till inflammationer och senare cancer, det kan vara det röda färgämnet i köttet som startar just de här processerna.
Att välja vilt kött eller ekologiskt är bättre för hälsan men också hur du tillagar köttet spelar roll. Stekytan är cancerogen i sig så det är bäst att koka köttet eller steka det i ugn.
Vårt köttätande kommer att bli en viktig debatt framöver”
CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON, PROFESSOR I MEDICINSK KEMI VID LUNDS UNIVERSITET
”Att rött kött skulle orsaka sjukdom finns det inga bevis för, tvärtom är sambanden väldigt osäkra. Det man ser är att de som äter mycket kött generellt bryr sig mindre om hälsoråd i allmänhet,
vilket gör att det blir svårt att veta vad orsaken till den ökade risken för sjukdom är när det gäller dessa studier. När det gäller korv och bacon kan det vara en idé att begränsa sitt
intag, det lär vara bättre för hälsan att hålla sig till rena köttbitar. Bacon är ingen hälsokost, äter du det så gör du det för att det är gott. Att satsa några extra kronor på sitt kött kan vara en bra idé, kött från gräsbetande djur kan ha en bättre fettsyrasammansättning vilket är bättre för din hälsa men också för djuren och miljön”.
ANDREAS EENFELDT, LÄKARE, FÖRFATTARE OCH FÖRELÄSARE
 
FAKTA KÖTT
RÖTT KÖTT ÄR ALLT MUSKELKÖTT FRÅN DÄGGDJUR: Nöt-, häst, gris-, lamm-, får- och getkött.
 
PROCESSAT KÖTT: Processat kött är allt kött som behandlats för att förbättra hållbarhet eller smak. Exempelvis korv, skinka, leverpastej,blodpudding, corned beef, Beef Jerky och allt annat.
Konserverat, saltat eller rökt kött.
Sausage wreath with fine little extra, on chopping board isolated against white background
 
LIVSMEDELVERKETS REKOMMENDATION OM HÖGST 50 GRAM OM DAGEN INNEBÄR:
Swedish Blood Pudding Close up on white plate.BLODPUDDING:En-två portioner per vecka (fyra skivor varje gång)
FALUKORV: Tre-fyra portioner/veckan (fyra skivor)
BACON: Knappt två skivor per dag.
KASSLER: Fyra portioner per vecka (3 skivor)
SMÖRGÅSSKINKA: Tre skinkmackor/dag. En skiva skinka på varje smörgås.
LEVERPASTEJ: Två mackor/dag, En tjock skiva eller 2,5 mastskedar per smörgås.
 
 
TEXT: HÅKAN SÖDERBERG

relaterat

annons

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra, anmäl dig till nyhetsbrevet nedan!

annons

  • Skny Btch

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du våra allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy.