annons

Absoluts nya odlingskoncept uppmuntrar 400 gårdar att odla mer hållbart
Foto: The Absolut Company

Nytt odlingskoncept uppmuntrar gårdar att odla mer hållbart

Nu inför Absolut Vodka utökade hållbarhetskrav på odlingen av det vete som är huvudingrediens i Sveriges mest exporterade livsmedelsprodukt.

Nu inför Absolut Vodka utökade hållbarhetskrav på odlingen av det vete som är huvudingrediens i Sveriges mest exporterade livsmedelsprodukt.

Nu blir Absolut Vodka tillsammans med sina odlare ännu mer hållbara. Med de nya hållbarhets- och kvalitetskraven värderar Absolut Vodka, utifrån ett poängsystem, vilka åtgärder veteodlarna vidtar för klimatet, jordhälsan och den biologiska mångfalden. Här uppmuntras odlarna att arbeta aktivt för minskade koldioxidutsläpp, minskat växtnäringsläckage, förbättrade möjligheter till fortsatt god avkastning från odlingen och mångfald för växter och djur.

– Vi har länge haft ett fantastiskt samarbete med gårdarna här i södra Sverige. Visst ställer vi tuffa krav på hållbarhet, men jag upplever att våra leverantörer har förståelse för varför vi gör det. Vårt mål är tillverka våra produkter på ett så schysst sätt som möjligt, säger Anna Schreil, produktionschef på Absolut Vodka.

Det nya odlingskonceptet utgår från vetskapen att varje gård som levererar vete till Absolut Vodka är unik. Därför uppmuntras en mängd olika förbättringsåtgärder som ger poäng utifrån vilken effekt de har på bland annat kvalitet, hållbarhet och biologisk mångfald. När en gård uppnått en viss poängnivå kan odlaren åtnjuta en höjd ersättning.

– Vi tror på att låta lantbrukarna avgöra vilka åtgärder som passar just deras gård och deras förutsättningar bäst, i stället för att tvinga in någon i ett specifikt odlingssystem. Vi har höga krav på kvalitet och hållbarhet och väljer därför att utöver fler hållbarhetsinsatser även premiera högt stärkelseinnehåll mer än tidigare. Det är ju trots allt stärkelsen vi omvandlar till etanol i vår produktion, säger Karin Skoog chef för produktionsplanering på destilleriet.

Ökat fokus på hållbara leveranskedjor
Absolut Vodkas destilleri i skånska Nöbbelöv är redan ett av världens mest hållbara och släpper idag ut 98 procent mindre koldioxid än genomsnittligt (Källa: BIER 2018). Men endast en bråkdel av utsläppen kommer från den egna produktionen. Det har inneburit ett extra fokus på utsläppsminskning och hållbarhet i andra delar av värdekedjan, genom exempelvis samarbeten och kravställning på leverantörer.

– Ett bra samarbete och en aktiv dialog med våra leverantörer är avgörande för vårt hållbarhetsarbete. Genom att främja hållbarhetsåtgärder på omkring 400 odlingar i södra Sverige kan vi bidra till minskade utsläpp, bättre odlingsjord och ökad biologisk mångfald, säger Thomas Olsson senior rådgivare på Absolut.

relaterat

annons

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra, anmäl dig till nyhetsbrevet nedan!

annons

  • Skny Btch

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du våra allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy.