annons

Kyckling i topp under pandemin
Foto: Svensk Fågel

Kyckling i topp under pandemin

Nu är siffrorna klara för 2020 års produktion, försäljning och export av svensk kyckling och kalkon. Svensk Fågel upplever en stor ökning trots (eller tack vare?) covid 19-pandemin.

Nu är siffrorna klara för 2020 års produktion, försäljning och export av svensk kyckling och kalkon. Svensk Fågel upplever en stor ökning trots (eller tack vare?) covid 19-pandemin.

En förklaring hittar vi i årets konsumentundersökning från Ipsos och i Livsmedelsbarometern från Novus som visar att svenskarna söker trygg, svensk mat och vill stötta den egna produktionen, svenska bönder.
Sedan covid 19 – pandemin nådde Sverige har landets livsmedelsförsörjning varit i fokus. För Svensk Fågel har det bland annat inneburit extrainsatta informationsinsatser till medlemsföretagen, säkerställd bemanning hos företagen och att branschen klassas som samhällsviktig funktion för den fortsatta livsmedelsförsörjningen i landet.

– Vi har också hållit tät dialog med såväl Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att rapportera utvecklingen och identifiera frågor som behövdes beslutas för att kunna säkerställa flödet, säger Maria Donis, VD på Svensk Fågel.

Stor ökning av produktion, försäljning och export
När siffrorna för produktion, försäljning och export för 2020 sammanställdes visades en stor ökning för svensk kyckling och kalkon:

• Den inhemska försäljningen från Svensk Fågels medlemsföretag ökade med + 5,3 procent.
• Produktionen ökade med + 5,5 procent till 161 900 ton
• Exporten/utförseln till EU och tredje land ökade med + 24,4 procent.

Konsumenter vill ha svenskt
2020 års konsumentundersökning från Ipsos* och Novus Livsmedelsbarometer* stödjer Svensk Fågels konsumtionssiffrorna där kyckling som enda protein ökade tydligt 2020 jämfört med föregående år. Under 2020 åt svenskarna mindre ute på restaurang och i storhushåll och i högre utsträckning hemma. Därmed gjorde konsumenterna ett mer aktivt val i sina inköp av mat och vad som faktiskt landade på tallriken.
Att maten ska vara svensk samt en vilja att stötta svenska bönder och landets matproduktion, kan och vara en förklaring till att svensk kyckling väljs i högre utsträckning av konsumenterna i Sverige.

– Livsmedelsbarometern visar att 87 procent av intervjupersonerna vill ha svenskproducerade livsmedel, det gällde i alla katergorier och åldersgrupper och gick före både hälsomässiga och hållbara argument under Coronaåret 2020, säger Anna-Lena Wihlborg, senior konsult för Livsmedelsbarometern, Novus.

* Novus undersökning Livsmedelsbarometern genomförde 1075 webbintervjuer, i en slumpmässigt rekryterad och representativ Sverigepanel i åldern 18 – 79 år under 1 december – 17 december 2020

* Ipsos-undersökningen genomfördes under perioden 11 – 14 september 2020 i form av 1 075 riksrepresentativa intervjuer med män och kvinnor, 16 – 65 år genom Ipsos webbomnibuss.

relaterat

annons

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra, anmäl dig till nyhetsbrevet nedan!

annons

  • Skny Btch

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du våra allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy.