annons

Forskning om svensk vinkultur belönas
Ingrid Leffler, Museichef, Håkan Jakobsson, Lennart Johansson och Birgitta Svensson. Foto: Spritmuseum

Forskning om svensk vinkultur belönas

I år tilldelas Håkan Jakobsson, Fil dr vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, 150 000 kronor för sitt forskningsprojekt kring handelshuset Suck & son.

I år tilldelas Håkan Jakobsson, Fil dr vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, 150 000 kronor för sitt forskningsprojekt kring handelshuset Suck & son.

Under århundraden var det oftast brännvin i glaset när svenskarna skulle dricka alkohol, men vinet har också en lång och intressant historia i vårt land. För 24:e året i rad delar Spritmuseum ut stipendium för forskning kring svensk alkoholkultur. Svensk vinimport och vinkonsumtion under perioden 1680-1730 är ämnet för årets mottagare. Håkan Jakobsson, Fil dr vid Historiska institutionen, Stockholms universitet tilldelas 150 000 kr för sitt forskningsprojekt kring Suck & son, ett handelshus som var verksamt i Stockholm huvudsakligen inom vinhandel under den nämnda perioden.

– Svensk alkoholkultur är ett ämne som förtjänar mer uppmärksamhet inom forskningen. Att Spritmuseum kan vara med och bidra till att det sker, ser vi som en mycket viktig del av museets verksamhet, säger Eva Lenneman, intendent på Spritmuseum.

– Internationellt har forskningen uppmärksammat behovet av att se vinproduktion, vinhandel och vinkonsumtion i en global kontext, som en funktion av handelsströmningar och politiska, sociala och geografiska relationer. Men trots att det finns ett rikligt källmaterial vid svenska arkiv har motsvarande undersökningar i förvånansvärt liten grad genomförts här, menar Håkan Jakobsson, som ser en möjlighet att fylla en kunskapslucka.

Genom sitt projekt hoppas han kunna öka förståelsen för de ekonomiska förhållandena inom svensk vinhandel under tidigmodern tid, men också för dryckesmönster och konsumtion under en tid då en ny mentalitet kring vad som konstituerade lyx började växa fram.

Spritmuseums stipendiekommitté 2021
Lennart Johansson, docent i historia i Växjö och VD/Länsmuseichef för Kulturparken Småland i Växjö. Hans doktorsavhandling behandlar frågan om varför det aldrig infördes ett rusdrycksförbud i Sverige.

Jenny Björkman, docent i historia och samverkansdirektör vid Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Hon har tidigare forskat om bland annat om alkohol- och nykterhetspolitik under 1900-talet. Sitter även som styrelseledamot i Spritmuseums styrelse.

Birgitta Svensson, professor vid etnologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Eva Lenneman, intendent på Spritmuseum och ansvarig för museets samlingar och expert på svensk alkoholhistoria.

relaterat

annons

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra, anmäl dig till nyhetsbrevet nedan!

annons

  • Skny Btch

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du våra allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy.