annons

Rapporter om dåliga skördar leder till högre pris på kaffe – och nya möjligheter
Foto: Löfbergs

Dåliga skördar leder till högre pris på kaffe – och nya möjligheter

Det ser ut att bli en katastrofal kaffeskörd i Brasilien med högre priser som följd, men när utmaningarna blir tydliga ges möjligheten att göra något åt dem.

Det ser ut att bli en katastrofal kaffeskörd i Brasilien med högre priser som följd, men när utmaningarna blir tydliga ges möjligheten att göra något åt dem.

Brasilien är världens klart största kaffeproducent. Cirka 40 procent av de drygt två miljarder koppar kaffe som dricks varje dag runt om i världen bryggs på bönor som odlas i Brasilien. Så när några av Brasiliens kafferegioner drabbas av extremväder dubbelt upp – först torka och sedan frost – påverkar det inte bara kaffeskörden i landet utan hela den globala kaffebranschen och -marknaden.

Lägre tillgång samtidigt som efterfrågan ökar kommer med all sannolikhet innebära högre kaffepriser. Även i Sverige. Indikationer från Brasilien tyder på att mellan 10 och 15 procent av Brasiliens kaffeskördar har förstörts och det kommer att märkas. Dels på priset som vi svenskar och andra kaffedrickare får betala framöver. Dels, och framför allt, för de brasilianska kaffebönderna vars råvara förstörts helt eller delvis. Andra kan motvilligt klara sig utan kaffe, det kan inte dem.

Det här är naturligtvis djupt tragiskt för de bönder i Brasilien som drabbas. Men andra kaffebönder kan vända det till en fördel. Den enes död, den andres bröd. I slutändan kan den katastrofala kaffeskörden i Brasilien gynna andra bönder och konsumenter – och även miljön och klimatet – på lång sikt.

För när priset på kaffebönor stiger som det gör nu, så stiger priset hela vägen till bonden och de kooperativ som många bönder tillhör. Det ger kaffebönderna mer pengar i handen, och använder de pengarna klokt kan det bidra till den cirkulära omställning av hela kaffebranschen som vi på Löfbergs aktivt försöker bidra till.

Högre priser på kaffe innebär större intäkter och om bönderna investerar i ny teknik, utbildning och bättre odlingsmetoder kan de öka sin kapacitet och avkastning markant. Det innebär dels att den enskilda bonden blir bättre rustad för framtiden, dels att resurser som används för att odla kaffe används på ett bättre sätt.

Sedan 2013 har Löfbergs investerat i utbildning, utveckling och klimatanpassad odling tillsammans med 15 000 bönder i Kenya. Projektet ”Kaffe för en bättre framtid” var framgångsrikt både ekonomiskt och utvecklingsmässigt, och produktiviteten mer än fyrdubblades, från 3 kilo till 14 kilo per träd. Projektet har sedan dess utökats till att omfatta hela 40 000 bönder i Kenya, Tanzania och Colombia under namnet ”Next Generation Coffee”.

Investeringar hos bönderna måste backas upp av investeringar i resten av värdekedjan. Utvecklingen måste fortsätta så att den näringsrika kaffeplantan används fullt ut. Idag används mindre än 1 procent av plantans näringsvärde när kaffebönorna skördas och bryggs . Löfbergs mål är att använda 100 procent senast år 2030. Det är fullt rimligt, inte bara ur ett miljö- och klimatmässigt hållbarhetsperspektiv, utan i hög grad även ur ett socialt perspektiv eftersom det skapar nya inkomstkällor för kaffebönder som är hårt pressade ekonomiskt.

Circular Coffee Community arbetar Löfbergs tillsammans med andra företag och aktörer för att hitta användning för de 99 procent av plantans värde som idag går till spillo. I vår del av världen kan kaffesump användas till många olika saker, från trädgårdsgödsel till 3D-printade material, till smink- och hudvårdsprodukter. Kaffebönornas silverhinna (en tunn hinna som liknar det tunna lagret som finns under skalet på en lök) faller av när bönorna rostas. De kan användas i bröd och annan mat. Kaffeplantans blad, som oftast bränns som avfall, innehåller precis som kaffebönor näring och smaker som kan extraheras och användas för att tillverka andra drycker. Liknande möjligheter finns genom att använda kaffebäret, spillvattnet från när kaffebären tvättas och andra sidoströmmar vid kaffeodlingen.

Det finns massor av möjligheter, men alla är inte upptäckta än – långt ifrån. Det är hög tid att bli bättre på att använda de resurser från kaffeplantan som fortfarande går till spillo – både med hänsyn till bönderna som behöver nya inkomstkällor och till miljön och klimatet som får lida av det onödiga resursslöseriet.

En schysstare kaffebransch

En annan fråga som blir tydlig nu när kaffebranschen står inför olika utmaningar är de komplicerade strukturerna i den globala handeln med kaffe. Strukturer som innebär att bara är en liten del av priset vi betalar i butiken eller på kaféet går till bonden som har odlat och skördat kaffebönorna. Kaffe är världens näst mest handlade råvara och kan gå igenom upp till 150 handelsled innan det når din kopp. Du läste rätt – 150 led!

Och när vart och ett av dessa led måste tjäna på att handla med kaffet säger det sig nästan självt att det inte finns stora möjligheter för bönderna att göra en betydelsefull vinst. Därför jobbar Löfbergs ihärdigt med att utmana orättvisa handelsstrukturer och för att säkerställa direkt handel med bönderna i allt högre grad. Det gynnar både bönder och konsumenter eftersom det blir tydligt var kaffet kommer ifrån och under vilka förhållanden det odlats med mera. När konsumenterna kan göra upplysta val vid köp av kaffe får de också möjlighet att verka för en positiv cirkulär utvecklingen av branschen.

En mer transparent och direkt handel gynnar både kaffeodlare och konsumenter. I kombination med att använda hela kaffeplantans resurs på ett bättre sätt, bidrar det till att se till att det finns både kaffe och bönderna som vill odla det i framtiden.

relaterat

annons

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra, anmäl dig till nyhetsbrevet nedan!

annons

  • Skny Btch

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du våra allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy.