annons

Finca de Eladio Mantero Rivera Costa Rica-04

Ambitiöst klimatmål godkänt av miljöinitiativ

En föregångare inom hållbarhet och bland de första företagen globalt, med klimatmål som har godkänts av Science Based Targets-initiativet.

En föregångare inom hållbarhet och bland de första företagen globalt, med klimatmål som har godkänts av Science Based Targets-initiativet.

Paulig stödjer kampanjen ”Business Ambition for 1.5 °C” och har förbundit sig att arbeta för att begränsa den globala temperaturökningen till maximalt 1.5 °C i företagets verksamhet och värdekedja. Målen som Paulig har fastställt är är de mest ambitiösa som i skrivande stund har godkänts av Science Based Targets-initiativet. Paulig ska minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten med 80 % och från värdekedjan med 50 % senast 2030. Målen är en del av Pauligs ambitiösa hållbarhetsprogram som presenterades i april 2020.

Paulig hör till de första tolv livsmedelsföretagen i världen – och är det allra första i Finland – som har fått målen för en temperaturökning på maximalt 1.5 °C godkända av Science Based Target-initiativet. Det innebär att företaget nu hör till de över 900 företag som har vetenskapsbaserade mål. Av dessa 900 har Science Based Target-initiativet godkänt målen för ungefär 300. I livsmedelssektorn har runt 75 företag vidtagit åtgärder och cirka 40 av dem har godkända mål.

Livsmedelsindustrin är en viktig aktör för hållbara klimatlösningar och därför har Paulig nyligen lanserat ambitiösa de nu godkända hållbarhetsmålen som ska accelerera företagets hållbarhetsarbete. Pauligs roll som internationellt livsmedelsföretag är att erbjuda nya smaker och inspirera konsumenterna att göra mer hållbara val utan att för den skull begränsa smaken eller enkelheten.

– Världen står inför miljöutmaningar och vi är medvetna om vårt ansvar för matens och alla kommande generationers framtid. Genom vårt engagemang för vetenskapsbaserade åtgärder bidrar vi till att begränsa klimatförändringarna och möjliggöra mer hållbara val för konsumenter och kunder, säger Rolf Ladau, CEO Paulig.

– Vi är jätteglada över att ha fått våra klimatmål godkända av Science Based Targets-initiativet. Systemet ger tydlighet och hjälper oss att styra vårt klimatarbete så att vi kan vara säkra på att våra klimatåtgärder är i linje med Paris-klimatavtalets 1.5 °C-mål. Vi vill inspirera alla företag till mer ambitiösa åtaganden genom att visa att en affärsmodell i enlighet med 1.5° C-målet är möjlig. Paulig vill också driva på en utveckling där vetenskapsbaserade mål blir standard i näringslivet, säger Lea Rankinen, Sustainability & Public Affairs Director på Paulig.

Huvuddelen av Pauligs utsläpp av växthusgaser kommer från företagets värdekedja och är kopplade till råvaror. Paulig vill minska utsläppen av växthusgaser från värdekedjan (scope 3) med 50% senast 2030, med 2018 som basår. Företaget kommer att fortsätta att arbeta med befintliga leverantörer och partners för att implementera mer hållbara jordbruksmetoder, söka efter nya råvaror och samarbetspartners och utvärdera nya affärsmodeller som ytterligare främjar en cirkulär ekonomi.

Utvecklingen av förpackningar fortsätter att vara ett fokusområde för Paulig, och företagets ambition är att alla Pauligs förpackningar ska komma från förnybara eller återvunna material år 2030.

I den egna verksamheten (scope 1 och 2) skall Paulig minska utsläppen av växthusgaser med 80 % senast 2030, med 2018 som basår. Företaget kommer att fortsätta öka andelen förnybar energi samt förbättra energieffektiviteten och återvinningsandelen.

Science Based Targets-initiativet är ett samarbete mellan FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) och är ett av We Mean Business-koalitionens åtaganden. De mål som implementeras av företag för att minska utsläppen av växthusgaser anses vara ”vetenskapsbaserade” om de ligger i linje med vad den senaste klimatvetenskapen säger krävs för att nå Parisavtalets mål om en global uppvärmning som begränsas till maximalt 2 °C över förindustriella nivåer, samt krävs i arbetet för en begränsning av uppvärmningen till 1.5 °C. Läs mer här.

relaterat

annons

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra, anmäl dig till nyhetsbrevet nedan!

annons

  • Skny Btch

Nyhetsbrev

Ta del av recept och nyheter före alla andra!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du våra allmänna villkor och vår personuppgiftspolicy.